Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Ryszewko - SEFF on the Road


 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Ryszewko - Utworzona w 2014 r. niepubliczna, całodobowa placówka edukacyjno-wychowawcza w województwie zachodniopomorskim, w gminie Pyrzyce. W skład MOS-u wchodzą internat i szkoła podstawowa. W Ośrodku organizowane są liczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.: socjoterapia, arteterapia, outdoor education, działają też liczne koła zainteresowań. MOS to szansa dla wychowanków na zmianę i poznanie siebie, a także pomoc w ich dalszym, dorosłym życiu.


 
Współfinansowanie:
Gmina Miasto Szczecin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopolskiego.
 
Patronat honorowy:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Partner:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Ryszewko