FiSH - SEFF on the Road


FiSH  jest jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych dla młodych filmowców w Niemczech. Festiwal skupia się wokół niemieckiego konkursu JUNGER FILM, na którym pokazywane są filmy krótkometrażowe twórców poniżej 27. roku życia, omawiane w obecności publiczności przez reżyserów i innych ekspertów z dziedziny filmu, co nadaje FiSH-owi wyjątkowego kolorytu. Podczas festiwalu pokazywane są też filmy, teledyski i dokumenty z Niemiec i regionu bałtyckiego.

 

Współfinansowanie:
Gmina Miasto Szczecin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopolskiego.
 
Patronat honorowy:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Partner:
FiSH