Czaplinecki Ośrodek Kultury - SEFF on the Road Listopad

 

Czaplinecki Ośrodek Kultury - Ośrodek popularyzuje i promuje gminę w sferze kultury. Rozwija także czytelnictwo, upowszechnia i chroni dobra kultury. Integruje mieszkańców gminy, w tym dzieci i młodzież, przygotowując ich do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej. Organizuje m.in. festiwale, przeglądy, wystawy, wieczory autorskie, poetyckie, koncerty, spektakle oraz aukcje. Promuje twórców, animatorów, mecenasów i popularyzatorów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności amatorskiej twórczości artystycznej. Gromadzi, udostępnia i opracowuje informacje dotyczące zjawisk kulturowych i wydarzeń artystycznych. Udziela również pomocy merytorycznej oraz współpracuje z innymi podmiotami działalności kulturalnej i oświatowej, a także prowadzi własne zespoły artystyczne i grupy zainteresowań oraz działalność wydawniczą i reklamową. 


     

     
 

Współfinansowanie:
Gmina Miasto Szczecin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopolskiego.
 
Patronat honorowy:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Partner:
Czaplinecki Ośrodek Kultury