Towarzystwo Przyjaciół Stargardu - SEFF on the Road Listopad


Towarzystwo Przyjaciół Stargardu powstało w 2000 roku. Działa na wielu polach – prowadzi Centrum Informacji Turystycznej, wydaje książki o Stargardzie i ziemi stargardzkiej, a także foldery, mapy i kartki pocztowe. Zabiega o ochronę prawną Doliny Krąpieli. Przez 16 lat walczyło o zmianę oficjalnej nazwy miasta na Stargard, co zakończyło się sukcesem 1 stycznia 2016 roku. W swej siedzibie, którą jest gotycka Piwnica TPS w podziemiach ratusza, organizuje koncerty, spektakle, prezentacje kabaretów, wieczory poezji, projekcje filmów.

 

Współfinansowanie:
Gmina Miasto Szczecin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopolskiego.
 
Patronat honorowy:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Partner:
Towarzystwo Przyjaciół Stargardu